Brigitte Picavet
Van Boeken de Beenderen

Artist in residence
Brigitte Picavet
Expositie van 18 aug t/m 17 okt

Openingstijden Exposities
Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur.
Zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

Wiebenga Silo - Cultuurfabriek - Noordkade Veghel. Parkeren: P1

Kun je een boek het zwijgen opleggen als je het sluit, pagina voor pagina verlijmt en met was verzegelt? Biedt de gedwongen stilte ruimte voor nieuwe inzichten? En wat is de relatie tussen het bewerkte boek en de betonnen Wiebenga silo? Dit onderzoekt Brigitte Picavet als ‘artist in residence’ bij De Compagnie.

Sculpturen van papier
Picavet maakt beelden van boeken die niet meer gelezen worden. Ze verknipt en verlijmt en soms voegt ze papier, kranten en textiel samen tot nieuwe katernen. Zo ontstaan gesloten vormen die ze weer bewerkt en tot slot met was verzegelt. De sculpturen laten soms nog flarden tekst zien. Gemaakt uit liefde voor het boek en van een grote schoonheid, refereren ze ook aan pijn en lijden. Dat waarover niet (meer) gesproken wordt.

Silo’s vol verhalen
In de betonnen silo’s lijken de tere, met de hand gemaakte objecten misplaatst. Wat silo en sculptuur echter verbindt is hun beider hermetische, naar binnen gekeerde aard. De in bekisting gestorte wanden en het gebundelde papier hebben bovendien een gelijksoortige opbouw. Laag over laag vormen ze een gestage uitbreiding van een innerlijke wereld. De boeken herbergen beelden, de sculpturen blijken silo’s, de silo blijkt een bibliotheek - vol verhalen en herinneringen.

In zijn La Poetique de l’Espace (1958) pleit de Franse filosoof Gaston Bachelard voor een persoonlijke en emotionele beleving van ruimte, met het menselijk lichaam als ijkpunt. Zo is de expositie een plek waar geliefden samenkomen. Picavet houdt namelijk van alle twee: het immateriële woord en het fysieke beeld. Van Boeken de Beenderen nodigt u uit mee op zoek te gaan naar hun betekenis en wederzijdse verband.

Brigitte Picavet
Brigitte Picavet
aug - okt 2021

Joran van Soest
How does one relate to the world ...

Bart Ensing
Expositie t/m 17 okt

Openingstijden Exposities
Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur.
Zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

Hal begane grond Cultuurfabriek ~ Noordkade ~ Veghel

Een monumentale aluminium zeppelin van tien meter boven je hoofd. Je kijkt en blijft kijken. Met dit werk toont Joran van Soest bij de Compagnie in Veghel zijn intense verlangen om dichter bij de ander te komen. 

Nieuw perspectief
De zeppelin is een bekend beeld in het oeuvre van Joran van Soest. Hij staat voor een ­collectieve herinnering aan iets dat niet meer bestaat maar dat iedereen kent. Van Soest herschept deze bekende beelden tot nieuwe perspectieven. Dit biedt de toeschouwer ruimte om zichzelf te beschouwen in relatie tot de ander. Deze zogenoemde intersubjectieve ruimte vormt een rode draad in het werk van de kunstenaar. ‘Mijn zeppelin vliegt als mensen erover praten.’

Reizen en ideeën
Ook toont de jonge kunstenaar diverse Toyobaprints. Deze bijzondere etstechniek zet hij in voor het verbeelden van onder meer zijn reisverhalen. De beelden komen uit zijn archief met fotografie, film en 3d-registraties van zijn reizen en ideeën. Ook hiermee probeert hij een brug te slaan tussen zijn individuele bevindingen en de herinneringen van het publiek.

Menselijk verlangen 
Joran van Soest (1994) studeerde in 2018 af aan de kunstacademie AKV St. Joost in Den Bosch. In 2020 had hij een eigen overzichtstentoonstelling in Het Noordbrabants Museum en in 2021 stond zijn werk centraal tijdens het Amsterdam Art Gallery Weekend. In zijn werk toont hij de dualiteit van het bestaan: wie ben jij in relatie tot een ander. Hij vermengt diverse kunsttechnieken en creëert collages en sculpturen. Hierin zijn onder meer zeppelins, mensfiguren en menselijk ­verlangen verwerkt.

Pieter Mols
De Scherven Lijmen,
een nomadisch perspectief

Brigitte Picavet
Expositie van 10 okt tot en met 14 nov

Openingstijden Exposities
Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur.
Zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

Lezing met rondleiding door Pieter Mols
• Woensdag 27 oktober, aanvang 19.30 uur
• Zaal Apotheek, 1e verdieping Cultuurfabriek
• Aan deelname zijn geen kosten verbonden
• Aanmelden via info@decompagnie.art

Walsmalerij III (2e verdieping) - Cultuurfabriek - Noordkade Veghel. Parkeren: P1

Het geluid van kletterend serviesgoed klinkt door de Walsmalerij. Zo begint de reis die kunstenaar Pieter Mols met zijn expositie laat maken. Langs houten meubels, kleurige schilderijen, grappige voorwerpen, etsen en gedichten. Warme vormen in vele kleuren die schoonheid en hoop bieden. Een reis die aanzet tot nadenken over de maakbaarheid van het leven. 

De scherven lijmen
Het gaat Mols om de vraag wat we als mens doen als dingen in ons leven niet meer lopen zoals we hoopten. Je kunt de scherven lijmen, maar dan blijf je zien dat iets kapot of mislukt is. Wat gebeurt er echter als je met de bruikbare scherven iets nieuws maakt? Zo wil Mols je laten kijken naar problemen. Pasklare antwoorden zijn er niet, maar je kunt wel iets nieuws maken met de scherven.

Een nomadisch perspectief
Nomaden aanvaarden het leven zoals het is en doen wat nodig is om verder te komen. Mols biedt vier nomadische denkroutes die je als toeschouwer uitdagen om anders naar oplossingen te zoeken. De expositie eindigt met twee slotstukken. Onder de titel Erbarme Dich vangt Mols de menselijke emoties in tien kastjes met telkens tien etsen. Kijk rond, wie weet zit hier iets bij dat je herkent of mist. In het andere slotstuk beschouwt Mols zeven Nomadic Virtues als mogelijke ingrediënten voor het aangepaste recept om samen te leven. 

Schoonheid en hoop
De kunstvoorwerpen van Pieter Mols vertellen een inspirerend verhaal. Hiermee verbindt de beeldend kunstenaar zijn ervaring als leerkracht basisonderwijs, directeur erfgoedmuseum en schoolbegeleider kunst en cultuur.

Josette Lenders
Kijken met handen, neus, ogen en oren

Bart Ensing
Expositie t/m 31 okt in Cultuurcafé de Afzakkerij

Josette Lenders is zowel beeldend kunstenaar als bioloog. Dat is in haar werk goed te zien. Als bioloog is ze geïnteresseerd in al wat leeft en geleefd heeft. Als kunstenaar is ze vooral bezig om deze organische wereld op haar manier vorm te geven. Ze kijkt met al haar zintuigen en ontleedt wat ze ziet in haar gedachten of als het mogelijk is echt. Haar etsen proberen de kijker te verleiden om op een andere manier naar de wereld te kijken. 

Inspiratie uit de natuur
De binnenkant van een organisme ziet er vaak anders uit dan de buitenkant. Zo kan iets wat er van buiten als heel vanzelfsprekend uitziet, van binnenuit reeds worden aangevreten, uitgehold zijn en helemaal verstoord. En andersom, kunnen organismen die van de buitenkant als oud en rot ervaren worden, verrassen door een nieuwe kiem, nieuwe impulsen, een nieuw leven. Lenders zoekt wegen om het mysterie van die binnenkant, zoals zij zich dat voorstelt, zichtbaar te maken. ’De natuur inspireert me om steeds opnieuw mijn atelier in te duiken, daar te gaan etsen of te schilderen. Naarmate ik ouder word zijn het vooral planten en micro-organismen die me aanzetten tot nieuw werk. Alsof het langzame, het stille, het wint van het drukke en beweeglijke. Misschien dat het trage een tegenwicht biedt tegen de drukte in onze maatschappij.‘

Technieken
Josette Lenders (1950) is in 1997 afgestuurd aan kunstacademie ArtEZ. Haar etsen zijn het resultaat van een langdurig proces van weghalen en weer toevoegen, laag na laag, waarbij sporen van onderliggende bewerkingen aanwezig blijven. Ze past diverse etstechnieken toe, vaak in combinatie met een genuanceerde plaattoon die mede de sfeer van het werk bepaalt.

verwacht

Nature Vivante
De Ploegh

Brigitte Picavet
Expositie van 24 okt 2021 t/m 2 jan 2022

Openingstijden Exposities
Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur.
Zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

Wiebenga Silo - Cultuurfabriek - Noordkade Veghel. Parkeren: P1

De natuur vormt de inspiratiebron voor de expositie van vijf leden van kunstenaarsvereniging De Ploegh. Elk pakt het op eigen wijze op, met als resultaat een sprankelend samenspel van beeldende kunsten in de betonnen ruimtes van de Wiebenga silo’s aan de Noordkade in Veghel.

Natuur als bron
Monica de Jong, Marjan Jaspers, Frits Nolte, Jacqueline Bohlmeijer en Jos Verscharen maken zeer divers werk, dat met de natuur als uitgangspunt een thematisch geheel vormt.
Zo laat Monica de Jong behalve houtsneden en foto’s, alle geïnspireerd op landbewerking, een installatie zien waarin oude graanrassen een grote rol spelen. De schilderijen van Marjan Jaspers sluiten daar, met voorstellingen van dieren, planten en mensen, vrijwel naadloos op aan. Frits Nolte stelt zichzelf de vraag of cultuur niet overeenkomt met levende natuur. Hij geeft zelf het antwoord met de presentatie van linosneden waarin muziek, dans, beweging en kleur de boventoon voeren. Jacqueline Bohlmeijer toont een installatie onder de noemer “natuurverlangen”. Hierin gebruikt ze onder andere wilgentenen en afgevallen takken, die zo een nieuw leven krijgen als kunstobject. Jos Verschaeren ten slotte brengt de gefotografeerde natuur opnieuw tot leven met lichtprojecties tegen de hoge binnenwanden van de silo’s.

De Ploegh
Landelijk Kunstenaarsgenootschap de Ploegh is een vereniging van ruim 90 kunstenaars in diverse disciplines. De Ploegh verbindt mensen met beeldende kunst via onder andere een veelzijdig tentoonstellingsprogramma en aanbod in galerie de Ploegh in Amersfoort.

De Ploegh
De Ploegh
okt  - dec 2021

verwacht

Contact
Bert Sterk

Brigitte Picavet
Expositie van 24 okt 2021 t/m 19 dec

Openingstijden Exposities
Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur.
Zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

Hal - Cultuurfabriek - Noordkade Veghel. Parkeren: P1

Contact: glaskunst van Bert Sterk

Bert Sterk versmelt emoties in glas. Soms blaast hij, soms giet hij en soms gebruikt hij heel andere technieken of combineert hij ander materiaal met het glas. In de expositie Contact raakt werk aan contact of juist het ontbreken daarvan.

Tweederangs burgers van tweederangs glas
Achter ieder werk schuilt een verhaal of beleving. Het thema glas en papier leidde in 2016 tot een serie glazen vluchtelingen. Gemaakt van 2e keus glas. “Vluchten is altijd tweede keus en vluchtelingen in Europa worden als tweederangsburgers behandeld,” aldus Sterk, die zo vorm en inhoud met elkaar verweeft. De beeldjes komen uit één mal, maar zijn toch allemaal verschillend.Een ander persoonlijk werk is de ruggenwervel. Tien wervels en een staartbeen, met daardoorheen een dik verweerd touw dat op het strand is gevonden. Het touw staat symbool voor de aangetaste zenuwbanen die worden beschermd door harde glazen wervels.

Vormsmelten
Bert Sterk is geboren in 1954 en heeft een groot deel van zijn leven op de Glasfabriek in Leerdam gewerkt. Met zijn kennis van de materie is hij zich verder gaan ontwikkelen en het glas op eigen wijze gaan toepassen in de beeldende kunst. In 2018 is hij afgestudeerd aan de Kunstacademie in Antwerpen. Zijn indrukwekkende afstudeerwerk, de serie ‘Onbereikbaar’, is deels in Veghel te zien. Geblazen glas, gecombineerd met in de mal gevormde portretten die tijdens het blazen in de bol zijn gedrukt. Elk werk geeft een interne dialoog weer. Soms een gesprek met jezelf met een luchtbel ertussen, soms een stem op je schouder die ongevraagd advies influistert.

De Ploegh
Bert Sterk
okt - dec 2021