Frans Beerens
'Tijdsilo’s'

Materiële fotobeelden
van Aart expositie
expositie 19 jan t/m 15 mrt 2019
CHV / Noordkade Veghel - Wiebenga Silo
‘Tijdsilo's’
Materiële fotobeelden

In samenwerking met het Textiellaboratorium in Tilburg heeft Frans Beerens de techniek van het materiële fotobeeld ontwikkeld.

Door traditionele weeftechnieken en analoge fotografie enerzijds te combineren met moderne digitale technieken anderzijds, ontstaat de mogelijkheid om een foto stoffelijk te maken.

Op deze expositie zijn materiële fotobeelden te zien van oerlandschappen en sporen van plekken uit het alledaagse leven in het oude Europa.

In een afzonderlijke ruimte zijn er fotobeelden te zien van limpetssporen. Dit zijn sporen van levende fossielen uit het Cambrium.
In dit geologisch tijdvak, zo’n 500 miljoen jaar geleden, ontstond het eerste dierlijke leven op aarde.

Het werk van Frans Beerens is te zien van 19 januari t/m 15 maart in de unieke graansilo’s van de architect Jan Wiebenga. Deze architect ontwierp dit gebouw al in 1916 als pionier van het Nieuwe Bouwen.

Het is een kale skeletconstructie van gewapend beton. De binnenkant bestaat uit ruwe, verweerde betonnen muren.
Zodra je in de ruimte staat is het alsof je bent beland op de bodem van een diepe schacht, op weg naar een ongeziene kamer in de aarde.

Tijdens deze tentoonstelling is te ervaren wat de visuele wisselwerking is tussen de stoffelijke fotobeelden en de grove betonnen muren van het silogebouw.

De Wiebenga silo’s zijn in de laatste honderd jaar ingebouwd geraakt. Het is een doolhof.